Pojemniki na popiół

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie dzierżawy pojemników na popiół informujemy, że w dniu 22.01.2015 w godzinach 15:00-16:00 w siedzibie firmy PEKO w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielem firmy odbierającej odpady z terenu gminy Kosakowo – PGK. Podczas spotkania będzie możliwość podpisania umowy na dzierżawę lub zakup pojemników.

Czytaj dalej

POPIÓŁ PALENISKOWY – SEGREGACJA

Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych. Stanowi on odpad komunalny i podlega segregacji tak jak inne rodzaje odpadów.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr LX/51/2014 z 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo – od 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołu w zabudowach jedno- i wielorodzinnych. Wytwórca tego odpadu powinien zaopatrzyć się w pojemnik metalowy (z blachy ocynkowanej) o pojemności 110 l. Jest możliwość kupna lub dzierżawy takiego pojemnika. Potrzebę odbioru należy zgłosić do firmy odbierającej odpady komunalne.
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck
tel: 58 673-04-20 fax: 58 673-04-44
e-mail: zu...

Czytaj dalej

zmiany w Harmonogramie – styczeń 2015 rok

Odbiór dodatkowy odpadów zmieszanych w m. Mechelinki i Kazimierz odbędzie się w dniu 2 stycznia 2015r. (piątek).
Kolejne odbiory – zgodnie z harmonogramem tj.: Kazimierz – 9 stycznia (piątek); Mechelinki 12 stycznia ( poniedziałek).
Zmiana terminu wynika z długiej przerwy pomiędzy ostatnim dniem odbioru odpadów w tych miejscowościach a pierwszym dniem odbioru w roku 2015.
Odbiór odpadów zmieszanych w m. Pogórze, nie odbędzie się w dniu 2 stycznia 2015 r. (piątek) Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych w Pogórzu w 2015 roku nastąpi w dniu 16 stycznia 2015 (piątek). Kolejne odbiory – zgodnie z harmonogramem – harmonogram można znaleźć na stronie internetowej.
Zmiana terminu odbioru wynika ze zbyt krótkiej przerwy pomiędzy ostatnim dniem odbioru (tj. 31.12.2014r...

Czytaj dalej

INFORMACJE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI W ROKU 2015

Przypominamy, iż w związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo informujemy, że została wybrana oferta złożona przez:
Pucka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Pucku ul. Zamkowa 6
Telefony kontaktowe: 58 673-04-00 lub 58 673-04-20
Wskazana firma będzie działała na terenie gminy od 1 stycznia 2015r.
Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr LX/51/2014 z dnia 21.08.2014r. wprowadzono do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo zapisy mające ułatwić mieszkańcom prowadzenie zbiórki odpadów i usprawnić system gospodarowania odpadami, tj.:
1...

Czytaj dalej

INFORMACJE DOTYCZĄCE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Przypominamy, iż do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady.
W związku z nową firmą odbierającą odpady, nie ma potrzeby zmiany dzierżawcy pojemnika na odpady.

Mieszkańcy, którzy dzierżawią pojemniki od firny Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Rumia nadal mogą korzystać z tej formy posiadania pojemnika po dopełnieniu formalności polegających na przedłużeniu umowy na dzierżawę pojemnika (szczegóły PUK Rumia tel. 58 671-03-96)
Ofertę na dzierżawę pojemników posiadają również inne firmy posiadające aktualny wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych m.in.:
• PGK Puck (tel. 58 673-04-20);
• SANIPOR Gdynia (tel. 58 660-96-22);
• METALPOL Rumia (58 671-52-25);
• ZOM...

Czytaj dalej

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych – październik 2014

Informujemy, że w miesiącu październiku 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:
24.10 – Pogórze, Suchy Dwór
27.10 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz

28.10 – Kosakowo, Pierwoszyno
29.10 – Rewa, Mechelinki
30.10 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski.

Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
– zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
– sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
– stare meble,
– stolarka budowlana (okna, drzwi),
– inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych...

Czytaj dalej

Utrudnienia w odbiorze odpadów – październik 2014

W związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi na terenie gminy Kosakowo – ul. Orzechowa w Pierwoszynie oraz ul. Magnoliowa w Mostach, informujemy, że brak przejazdu może uniemożliwiać odbiór odpadów komunalnych w miesiącu październiku. O ewentualnych zmianach w terminach odbioru będziemy informować na bieżąco.

Czytaj dalej

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – październik 2014

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

Czytaj dalej

Odbiór odpadów zmieszanych z ul. Kalinowej w Kosakowie

W związku z prowadzoną inwestycją drogową na terenie Kosakowa – ul. Kalinowa, informujemy, że brak przejazdu uniemożliwił odbiór odpadów zmieszanych w dniu 25.08.2014r. Odpady te zostaną odebrane przez firmę wywozową w piątek tj. 29.08.2014. Prosi się mieszkańców o ustawienie pojemników z odpadami w miejscach ułatwiających odbiór w/w odpadów.

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów gabarytowych

Informujemy, że w miesiącu październiku 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:
24.10 – Pogórze, Suchy Dwór
27.10 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
28.10 – Kosakowo, Pierwoszyno
29.10 – Rewa, Mechelinki
30.10 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski

Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
– zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
– sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
– stare meble,
– stolarka budowlana (okna, drzwi),
– inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych ...

Czytaj dalej