ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

25 sierpnia 2015

WIELKO

Czytaj dalej

KONTENERY NA ODZIEŻ UŻYWANĄ

15 lipca 2015

Informujemy, że na terenie gminy Kosakowo są zlokalizowane pojemniki na odzież używaną i obuwie ustawione przez Mariatex sp. s o.o. z siedzibą w Rakowicach Wielkich 1, 59-600 Lwówek Śląski tel. 882 844 388 oraz Tesso sp. j., ul. Spokojna 20a, 81-549 Gdynia tel. 504 264 130 na warunkach uzgodnionych z Urzędem Gminy Kosakowo.
Aby prawidłowo przeprowadzać segregację odpadów ubrania, buty, tekstylia, paski, torebki, zabawki należy oddać do pojemników na odzież używaną zlokalizowanych na terenie całej gminy.

Zamieszczamy wykaz punktów:
Mariatex sp. z o.o.
• KOSAKOWO
ul. Nad Stawem
• MOSTY
ul. Kasztanowa – plac zabaw
• PIERWOSZYNO
ul. Kaszubska – plac zabaw

Tesso sp. j.
• KOSAKOWO
ul. Żeromskiego / Fiołkowa (okolice GOPSU)
• DĘBOGÓRZE
ul...

Czytaj dalej

ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE

DRODZY MIESZKAŃCY
Przypominamy, iż w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy mają możliwość otrzymania bezpłatnie worka typu BIG-BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 1 m 3 / rok na lokal mieszkalny. Zapotrzebowania należy zgłaszać indywidualnie przez właścicieli nieruchomości do przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Kosakowo(tel. 58 673 04 20).
Do odpadów budowlanych w ramach ponoszonej opłaty zalicza się powstałe w trakcie przeprowadzanym remoncie w gospodarstwie domowym:
• gruz: ceglany, ceramiczny i betonowy; tynki, gips, cement
• gleba i grunt z wykopów
Do innych odpadów budowlanych nale...

Czytaj dalej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

WIELKO

Czytaj dalej

MIESZKAŃCY ULICY SEZAMKOWEJ W DĘBOGÓRZU

Informujemy, że odbiór odpadów zmieszanych z ul. Sezamkowej w Dębogórzu odbywać się będzie w środy (razem z Kosakowem). Najbliższy odbiór odbędzie się
12 sierpnia 2015 roku i będzie odbywał się co dwa tygodnie. W przypadku odpadów segregowanych również należy przygotowywać je do odbioru razem z Kosakowem
tj. w czwartki począwszy od 30 lipca 2015 roku w częstotliwości co 2 tygodnie.

Czytaj dalej

Otwarto PZON w Kosakowie

16 czerwca 2015

Aby zapewnić mieszkańcom gminy Kosakowo możliwość bezpiecznego, stałego
i bezpłatnego przekazywania odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy m.in. niewykorzystane farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki oraz wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny w siedzibie firmy PEKO przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie został otwarty Punk Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych.
Odbierane są następujące rodzaje odpadów:
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• Zużyte baterie i akumulatory,
• Farby, kleje,
• Środki do konserwacji i ochrony drewna,
• Rozpuszczalniki, środki czystości, substancje do wywabiania plam, aerozole,
• Niewykorzystane domowe produkty do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i opakowania po nich, inne o...

Czytaj dalej

11 MAJA – Dzień Bez Śmiecenia

8 maja 2015

Dzien_bez_smiecenia2015

rekopol znak

Poniżej znajdą Państwo przypomnienie, w jaki sposób poprawnie segregować odpady, co w danym worku/pojemniku powinno się znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać.

tabela – segregacja

Czytaj dalej

Otwieramy Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie PEKO

ulotka PZON Kosakowo

ulotka PZON Kosakowo2

Czytaj dalej

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych MAJ 2015

10 kwietnia 2015

Bez tytułu

Czytaj dalej

Aktualny harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Kosakowo – zabudowa jednorodzinna

2 kwietnia 2015

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy Kosakowo.

Harmonogram odbioru odpadów – zabudowa jednorodzinna

Czytaj dalej