ODPADY WIELKOGABARYTOWE – MARZEC 2016

5 lutego 2016

Bez tytułu

Czytaj dalej

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 2016

29 stycznia 2016

Objazdowa zbiórka 1

Czytaj dalej

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV I AGD Z DOMÓW (powyżej 20 kg)

16 grudnia 2015

sam_odb_elektr

Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców z początkiem stycznia 2016 r. wprowadza usługę BEZPŁATNEGO odbioru bezpośrednio z domów dużego sprzętu RTV i AGD  (o wadze powyżej 20 kg) takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp.

Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy elektroodpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej.

ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO ODBIORU

Zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu przyjmowane będą telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod nr. telefonu: 58 624 66 11.

Przy zgłoszeniu wymagane będzie podanie:

  • Rodzaju sprzętu
  • Preferowane godziny odbioru
  • Imię, nazwisko, adres ( z informacj...
Czytaj dalej

ODBIÓR CHOINEK OD MIESZKAŃCÓW

W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 25 lutego) właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych – choinki, poza systemem workowym  (zgodnie z terminami odbiorów odpadów segregowanych).

Czytaj dalej

INFORMACJE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI W ROKU 2016

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest odpowiedzialna
Pucka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Pucku ul. Zamkowa 6,
Tel: 58 673-04-00 lub 58 673-04-20.
Wskazana firma będzie działała na terenie Gminy Kosakowo do końca 2016 r.

W okresie poświątecznym (tj. od 1 stycznia do 25 lutego) właściciele nieruchomości mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych – choinki, poza systemem workowym  (zgodnie z terminami odbiorów odpadów segregowanych).

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są nieodpłatne usługi:

1.Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych podczas drobnych robót remontowych w ilości do 1 m 3/rok/ lokal mieszkalny (worek typu BIG-BAG) będzie można zgłaszać ind...

Czytaj dalej

NOWY HARMONOGRAM 2016 !!!

9 grudnia 2015

HARMONOGRAM 2016

Czytaj dalej

DEKLARACJE NA ROK 2016

19 listopada 2015

Informujemy, iż zgodnie z § 2 Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XVIII/92/2015 z dnia 26.11 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Kosakowo deklarację zmieniającą w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zostanie wykazane roczne zużycie wody na danej nieruchomości zamieszkałej za rok ubiegły.
Po dokonaniu w/w obowiązku zostanie wysłana jednorazowa informacja o kwartalnym wymiarze opłaty i terminach płatności.
Prosimy również, aby podać stan licznika wody na koniec roku tj. 31.12.2015r...

Czytaj dalej

ODPADY ZIELONE

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, przypominamy, że odpady zielone (biodegradowalne) są odbierane bezpośrednio od mieszkańców przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Czytaj dalej

ZMIANA STAWKI ZA ŚMIECI – ODPADY NIESEGREGOWANE !!!

Przypominamy, iż firma – Pucka Gospodarka Komunalna dotychczas odbierająca odpady komunalne z terenu gminy Kosakowo jest związana umową do 31.12.2016 r.
Dodatkowo informujemy, iż od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7,20 zł/1m3 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny. W przypadku segregacji odpadów nadal obowiązuje ta sama stawka 3,60zł/1m3. Zmiana podyktowana jest koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów. Jednocześnie mamy nadzieję, że podniesie
to świadomość mieszkańców o tym, że należy segregować odpady.
Zmiana stawki opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywn...

Czytaj dalej

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH LISTOPAD 2015

12 października 2015

WIELKOGABARYTY A

Czytaj dalej