INFORMACJE DOTYCZĄCE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Przypominamy, iż do obowiązków właścicieli należy wyposażenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady.
W związku z nową firmą odbierającą odpady, nie ma potrzeby zmiany dzierżawcy pojemnika na odpady.

Mieszkańcy, którzy dzierżawią pojemniki od firny Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Rumia nadal mogą korzystać z tej formy posiadania pojemnika po dopełnieniu formalności polegających na przedłużeniu umowy na dzierżawę pojemnika (szczegóły PUK Rumia tel. 58 671-03-96)
Ofertę na dzierżawę pojemników posiadają również inne firmy posiadające aktualny wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych m.in.:
• PGK Puck (tel. 58 673-04-20);
• SANIPOR Gdynia (tel. 58 660-96-22);
• METALPOL Rumia (58 671-52-25);
• ZOM...

Czytaj dalej

INFORMACJE DOT. GOSPODARKI ODPADAMI W ROKU 2015

Przypominamy, iż w związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo informujemy, że została wybrana oferta złożona przez:
Pucka Gospodarka Komunalna z siedzibą w Pucku ul. Zamkowa 6
Telefony kontaktowe: 58 673-04-00 lub 58 673-04-20
Wskazana firma będzie działała na terenie gminy od 1 stycznia 2015 r.

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr LX/51/2014 z dnia 21.08.2014 r. wprowadzono do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo zapisy mające ułatwić mieszkańcom prowadzenie zbiórki odpadów i usprawnić system gospodarowania odpadami, tj.:
1...

Czytaj dalej

Zbiórka Odpadów Wielkogabarytowych – październik 2014

Informujemy, że w miesiącu październiku 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:
24.10 – Pogórze, Suchy Dwór
27.10 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz

28.10 – Kosakowo, Pierwoszyno
29.10 – Rewa, Mechelinki
30.10 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski.

Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
– zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
– sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
– stare meble,
– stolarka budowlana (okna, drzwi),
– inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych...

Czytaj dalej

Utrudnienia w odbiorze odpadów – październik 2014

W związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi na terenie gminy Kosakowo – ul. Orzechowa w Pierwoszynie oraz ul. Magnoliowa w Mostach, informujemy, że brak przejazdu może uniemożliwiać odbiór odpadów komunalnych w miesiącu październiku. O ewentualnych zmianach w terminach odbioru będziemy informować na bieżąco.

Czytaj dalej

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – październik 2014

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

Czytaj dalej

Odbiór odpadów zmieszanych z ul. Kalinowej w Kosakowie

W związku z prowadzoną inwestycją drogową na terenie Kosakowa – ul. Kalinowa, informujemy, że brak przejazdu uniemożliwił odbiór odpadów zmieszanych w dniu 25.08.2014r. Odpady te zostaną odebrane przez firmę wywozową w piątek tj. 29.08.2014. Prosi się mieszkańców o ustawienie pojemników z odpadami w miejscach ułatwiających odbiór w/w odpadów.

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów gabarytowych

Informujemy, że w miesiącu październiku 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:
24.10 – Pogórze, Suchy Dwór
27.10 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
28.10 – Kosakowo, Pierwoszyno
29.10 – Rewa, Mechelinki
30.10 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski

Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
– zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
– sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
– stare meble,
– stolarka budowlana (okna, drzwi),
– inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych ...

Czytaj dalej

Odbiór odpadów zielonych

Informujemy, że w związku z rosnącą liczbą odpadów zielonych wystawianych przez mieszkańców, po konsultacji sprawy z firmą wywozową, ustalono, iż odbiór odpadów zielonych jako odpadów segregowanych (zgodnie z harmonogramem odpadów segregowanych) będzie odbywał się od miesiąca marca.

Dodatkowo, na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” będzie ustawiony kontener na odpady zielone dla mieszkańców.

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych

Informujemy, że w kwietniu 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:

22.04 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
23.04 – Kosakowo, Pierwoszyno
24.04 – Rewa, Mechelinki
25.04 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski
26.04 – Pogórze, Suchy Dwór

Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
– zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
– sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
– stare meble,
– stolarka budowlana (okna, drzwi),
– inne przedmioty o dużych rozmiarach.

W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych można także wystawiać zuż...

Czytaj dalej

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

Czytaj dalej