Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych MAJ 2015

10 kwietnia 2015

Bez tytułu

Czytaj dalej

Aktualny harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Kosakowo – zabudowa jednorodzinna

2 kwietnia 2015

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy Kosakowo.

Harmonogram odbioru odpadów – zabudowa jednorodzinna

Czytaj dalej

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.

17 lutego 2015

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

CO ODDAJEMY

Czytaj dalej

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I OPONY

10 lutego 2015

Informujemy, że w dniu 21 marca 2015 (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon.
Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
• zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (wielkogabarytowy sprzęt AGD),
• armatura sanitarna, lustra,
• stare meble (np. tapczany, fotele, krzesła, stoły),
• stolarka budowlana (okna, drzwi),
• inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych można także wystawiać zużyte opony.
W zabudowie jednorodzinnej komunalne odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję,
w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy.
W zabudowie wielorodzinnej należy ustawić je przy pergoli śmietnikowej.
Odpady należy wystawić przed poses...

Czytaj dalej

HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁU Z TERENU GMINY KOSAKOWO

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY
Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo
Dzień odbioru – wtorek
10.02.2015r., 24.02.2015r., 10.03.2015r., 24.03.2015r., 08.04.2015r., 21.04.2015r., 19.05.2015r., 30.06.2015r., 28.07.2015r., 25.08.2015r., 22.09.2015r. 06.10.2015r. 20.10.2015r., 03.11.2015r., 17.11.2015r., 01.12.2015r., 15.12.2015r., 29.12.2015r,.

Prosimy o podpisanie pojemników. Pojemniki z popiołem powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej (nie zakluczonej) lub wystawione przed nieruchomością do godz. 700 w dniu wywozu. W przypadku gdy pojemnik będzie znajdować się na posesji za zamknięta bramą
lub na posesji będzie znajdować się pies pojemnik nie zostanie opróżniony.

Czytaj dalej

ODPADY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE (W RAMACH DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH)

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr LX/51/2014 z dnia 21.08.2014r. wprowadzono do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo zapisy mające ułatwić mieszkańcom prowadzenie zbiórki odpadów i usprawnić system gospodarowania odpadami, tj.: odbiór odpadów powstałych podczas drobnych robót remontowych w ilości do 1m3 /rok (worek typu BIG-BAG) będzie można zgłaszać indywidualnie (w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych) do firmy odbierającej odpady na terenie naszej gminy na nr (58)673-04-20 lub (58)673-04-00.

Czytaj dalej

DODATKOWY ODBIÓR POPIOŁU I ŻUŻLU PALENISKOWEGO

6 lutego 2015

Informujemy, że najbliższy dodatkowy odbiór odpadów tj. żużel i popiół paleniskowy odbędzie się 10 lutego 2015 (wtorek) z terenu całej gminy Kosakowo. O harmonogramie odbiorów na pozostałe miesiące roku zostaną Państwo poinformowani w najbliższym biuletynie oraz na naszej stronie internetowej.

Pojemniki z popiołem powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej (nie zakluczonej) lub wystawione przy granicy nieruchomości z drogą publiczną do godz. 7:00 w dniu wywozu.

W przypadku gdy pojemnik będzie znajdować się na posesji za zamkniętą bramą lub na posesji będzie znajdować się pies – pojemnik nie zostanie odebrany.

Czytaj dalej

Pojemniki na popiół

14 stycznia 2015

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie dzierżawy pojemników na popiół informujemy, że w dniu 22.01.2015 w godzinach 15:00-16:00 w siedzibie firmy PEKO w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielem firmy odbierającej odpady z terenu gminy Kosakowo – PGK. Podczas spotkania będzie możliwość podpisania umowy na dzierżawę lub zakup pojemników.

Czytaj dalej

POPIÓŁ PALENISKOWY – SEGREGACJA

11 grudnia 2014

Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych. Stanowi on odpad komunalny i podlega segregacji tak jak inne rodzaje odpadów.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr LX/51/2014 z 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo – od 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołu w zabudowach jedno- i wielorodzinnych. Wytwórca tego odpadu powinien zaopatrzyć się w pojemnik metalowy (z blachy ocynkowanej) o pojemności 110 l. Jest możliwość kupna lub dzierżawy takiego pojemnika. Potrzebę odbioru należy zgłosić do firmy odbierającej odpady komunalne.
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck
tel: 58 673-04-20 fax: 58 673-04-44
e-mail: zu...

Czytaj dalej

zmiany w Harmonogramie – styczeń 2015 rok

Odbiór dodatkowy odpadów zmieszanych w m. Mechelinki i Kazimierz odbędzie się w dniu 2 stycznia 2015r. (piątek).
Kolejne odbiory – zgodnie z harmonogramem tj.: Kazimierz – 9 stycznia (piątek); Mechelinki 12 stycznia ( poniedziałek).
Zmiana terminu wynika z długiej przerwy pomiędzy ostatnim dniem odbioru odpadów w tych miejscowościach a pierwszym dniem odbioru w roku 2015.
Odbiór odpadów zmieszanych w m. Pogórze, nie odbędzie się w dniu 2 stycznia 2015 r. (piątek) Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych w Pogórzu w 2015 roku nastąpi w dniu 16 stycznia 2015 (piątek). Kolejne odbiory – zgodnie z harmonogramem – harmonogram można znaleźć na stronie internetowej.
Zmiana terminu odbioru wynika ze zbyt krótkiej przerwy pomiędzy ostatnim dniem odbioru (tj. 31.12.2014r...

Czytaj dalej