Otwarto PZON w Kosakowie

16 czerwca 2015

Aby zapewnić mieszkańcom gminy Kosakowo możliwość bezpiecznego, stałego
i bezpłatnego przekazywania odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy m.in. niewykorzystane farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki oraz wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny w siedzibie firmy PEKO przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie został otwarty Punk Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych.
Odbierane są następujące rodzaje odpadów:
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• Zużyte baterie i akumulatory,
• Farby, kleje,
• Środki do konserwacji i ochrony drewna,
• Rozpuszczalniki, środki czystości, substancje do wywabiania plam, aerozole,
• Niewykorzystane domowe produkty do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i opakowania po nich, inne o...

Czytaj dalej

11 MAJA – Dzień Bez Śmiecenia

8 maja 2015

Dzien_bez_smiecenia2015

rekopol znak

Poniżej znajdą Państwo przypomnienie, w jaki sposób poprawnie segregować odpady, co w danym worku/pojemniku powinno się znaleźć, a czego nie należy tam wyrzucać.

tabela – segregacja

Czytaj dalej

Otwieramy Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie PEKO

ulotka PZON Kosakowo

ulotka PZON Kosakowo2

Czytaj dalej

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych MAJ 2015

10 kwietnia 2015

Bez tytułu

Czytaj dalej

Aktualny harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Kosakowo – zabudowa jednorodzinna

2 kwietnia 2015

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy Kosakowo.

Harmonogram odbioru odpadów – zabudowa jednorodzinna

Czytaj dalej

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH.

17 lutego 2015

HARMONOGRAM ZBIÓRKI

CO ODDAJEMY

Czytaj dalej

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I OPONY

10 lutego 2015

Informujemy, że w dniu 21 marca 2015 (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon.
Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
• zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (wielkogabarytowy sprzęt AGD),
• armatura sanitarna, lustra,
• stare meble (np. tapczany, fotele, krzesła, stoły),
• stolarka budowlana (okna, drzwi),
• inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych można także wystawiać zużyte opony.
W zabudowie jednorodzinnej komunalne odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję,
w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy.
W zabudowie wielorodzinnej należy ustawić je przy pergoli śmietnikowej.
Odpady należy wystawić przed poses...

Czytaj dalej

HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁU Z TERENU GMINY KOSAKOWO

ŻUŻEL I POPIÓŁ PALENISKOWY
Odbiór z terenu całej gminy Kosakowo
Dzień odbioru – wtorek
10.02.2015r., 24.02.2015r., 10.03.2015r., 24.03.2015r., 08.04.2015r., 21.04.2015r., 19.05.2015r., 30.06.2015r., 28.07.2015r., 25.08.2015r., 22.09.2015r. 06.10.2015r. 20.10.2015r., 03.11.2015r., 17.11.2015r., 01.12.2015r., 15.12.2015r., 29.12.2015r,.

Prosimy o podpisanie pojemników. Pojemniki z popiołem powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej (nie zakluczonej) lub wystawione przed nieruchomością do godz. 700 w dniu wywozu. W przypadku gdy pojemnik będzie znajdować się na posesji za zamknięta bramą
lub na posesji będzie znajdować się pies pojemnik nie zostanie opróżniony.

Czytaj dalej

ODPADY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE (W RAMACH DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH)

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Nr LX/51/2014 z dnia 21.08.2014r. wprowadzono do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo zapisy mające ułatwić mieszkańcom prowadzenie zbiórki odpadów i usprawnić system gospodarowania odpadami, tj.: odbiór odpadów powstałych podczas drobnych robót remontowych w ilości do 1m3 /rok (worek typu BIG-BAG) będzie można zgłaszać indywidualnie (w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych) do firmy odbierającej odpady na terenie naszej gminy na nr (58)673-04-20 lub (58)673-04-00.

Czytaj dalej

DODATKOWY ODBIÓR POPIOŁU I ŻUŻLU PALENISKOWEGO

6 lutego 2015

Informujemy, że najbliższy dodatkowy odbiór odpadów tj. żużel i popiół paleniskowy odbędzie się 10 lutego 2015 (wtorek) z terenu całej gminy Kosakowo. O harmonogramie odbiorów na pozostałe miesiące roku zostaną Państwo poinformowani w najbliższym biuletynie oraz na naszej stronie internetowej.

Pojemniki z popiołem powinny znajdować się w pergoli śmietnikowej (nie zakluczonej) lub wystawione przy granicy nieruchomości z drogą publiczną do godz. 7:00 w dniu wywozu.

W przypadku gdy pojemnik będzie znajdować się na posesji za zamkniętą bramą lub na posesji będzie znajdować się pies – pojemnik nie zostanie odebrany.

Czytaj dalej