Odbiór odpadów zmieszanych z ul. Kalinowej w Kosakowie

W związku z prowadzoną inwestycją drogową na terenie Kosakowa – ul. Kalinowa, informujemy, że brak przejazdu uniemożliwił odbiór odpadów zmieszanych w dniu 25.08.2014r. Odpady te zostaną odebrane przez firmę wywozową w piątek tj. 29.08.2014. Prosi się mieszkańców o ustawienie pojemników z odpadami w miejscach ułatwiających odbiór w/w odpadów.

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów gabarytowych

Informujemy, że w miesiącu październiku 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:
24.10 – Pogórze, Suchy Dwór
27.10 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
28.10 – Kosakowo, Pierwoszyno
29.10 – Rewa, Mechelinki
30.10 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski

Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
- sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
- stare meble,
- stolarka budowlana (okna, drzwi),
- inne przedmioty o dużych rozmiarach.
W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych ...

Czytaj dalej

Odbiór odpadów zielonych

Informujemy, że w związku z rosnącą liczbą odpadów zielonych wystawianych przez mieszkańców, po konsultacji sprawy z firmą wywozową, ustalono, iż odbiór odpadów zielonych jako odpadów segregowanych (zgodnie z harmonogramem odpadów segregowanych) będzie odbywał się od miesiąca marca.

Dodatkowo, na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” będzie ustawiony kontener na odpady zielone dla mieszkańców.

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych

Informujemy, że w kwietniu 2014 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do 80 l na lokal mieszkalny) z podziałem na następujące rejony:

22.04 – Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz
23.04 – Kosakowo, Pierwoszyno
24.04 – Rewa, Mechelinki
25.04 – Mosty, Kosakowo-Osiedle Złote Piaski
26.04 – Pogórze, Suchy Dwór

Do odpadów wielkogabarytowych, należą takie odpady jak:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
- sprzęt elektroniczny (np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
- stare meble,
- stolarka budowlana (okna, drzwi),
- inne przedmioty o dużych rozmiarach.

W dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych można także wystawiać zuż...

Czytaj dalej

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

Czytaj dalej

Zmiana podziału na rejonu – dot. osiedla Złote Piaski i ulicy Wichrowej

Informujemy, że nastąpiła zmiana dot. podziału na rejony.

Odbiór odpadów zmieszanych z osiedla „Złote Piaski” w Kosakowie (ulice: Złote Piaski, Bazyliowa, Szafranowa, Aloesowa, Tymiankowa, Anyżowa, Rodzynkowa) odbędzie się w czwartki, w dniu odbioru odpadów z Mostów, tj. najbliższy odbiór 23.01.2014 r. Kolejne odbiory odbędą się w cyklu co 2 tygodnie od tej daty (co drugi czwartek), czyli odpowiednio: 06.02.2014 r., 20.02.2014 r., itd.
Odbiór odpadów segregowanych z w/w osiedla odbędzie się w dniu wywozu z Mostów, tj. I i III czwartek miesiąca.

Dodatkowo, odbiór odpadów zmieszanych z ul. Wichrowej w Mostach odbędzie się w dniu odbioru odpadów z Rewy, tj. co drugi poniedziałek. Najbliższy wywóz odbędzie się 20.01.2014 r., a kolejne: 03.02.2014, 17.02.2014 r...

Czytaj dalej

Opóźnienia w odbiorze odpadów segregowanych oraz w dostawie worków

Informujemy, że są opóźnienia w odbiorze odpadów segregowanych oraz w dostarczaniu worków do segregacji do mieszkańców . Jest to spowodowane tym, że odpady segregowane są wystawiane przez mieszkańców w czarnych, nieopisanych workach. W związku z tym odbiór odpadów zajmuje pracownikom firmy wywozowej więcej czasu, gdyż muszą oni sprawdzać zawartość każdego worka.

Opóźnienie wynika także z faktu, że 1 stycznia oraz 6 stycznia były święta, które były dniami wolnymi od pracy. W związku z powyższym odbiór odpadów, który powinien odbyć się w tych dniach przesunął się na kolejne dni. Skutkiem tego jest zwiększona liczba odpadów do odebrania przez przedsiębiorstwo wywozowe.

Worki do segregacji są cały czas rozwożone, a odpady segregowane są stale odbiera...

Czytaj dalej

Mosty, ulice: Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa, Kameliowa, Konwaliowa – zmiana dni odbioru odpadów zmieszanych

Informujemy, że do harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych obowiązującego w 2014 r. zostają wprowadzone następujące zmiany dotyczące rejonów:

- Wywóz odpadów zmieszanych z ulic: Okrężna, Deszczowa, Spacerowa, Księżycowa i Kameliowa w Mostach odbędzie się w dniu odbioru odpadów z Rewy, tj. w cyklu co 2 tygodnie w poniedziałki, począwszy od 06.01.2014 r. (Święto – odbiór wyjątkowo: 07.01.2014 r.), kolejne odbiory odbędą się w dniach: 20.01.2014 r., 03.02.2014 r., itd.

- Wywóz odpadów zmieszanych z ulicy Konwaliowej w Mostach odbędzie się w dniu odbioru pozostałych ulic z Mostów, tj. w cyklu co 2 tygodnie w czwartki, począwszy od 09.01.2014 r..

Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie sprawnego i jak najmniej uciążliwego odbioru odpadów od mieszkańców g...

Czytaj dalej

Informacje o płatności za wywóz odpadów

PŁATNOŚCI ZA WYWÓZ ŚMIECI

Informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić kwartalnie w następujących terminach:

  • za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku,
  • za II kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał do dnia 15 lipca danego roku,
  • za IV kwartał do dnia 15 października danego roku.

Należności należy wpłacać na podany indywidualny numer konta. Pisma zawierające informacje dot. opłaty za wywóz śmieci nie będą  wysyłane, dlatego uprzejmie prosimy o uregulowanie należności w wyznaczonych terminach na indywidualne numery kont.

Przypominamy, że każdego roku, na przełomie miesięcy styczeń/luty należy złożyć korektę do deklaracji dot...

Czytaj dalej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2014

W zakładce „Harmonogram odbioru odpadów” znajduje się już harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na rok 2014. Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych nastąpi we wskazanych dniach. Kolejne wywozy będą się odbywać z częstotliwością co 2 tygodnie. W przypadku, gdy w dniu odbioru odpadów wypada dzień świąteczny, odpady odbierane są dnia następnego. Harmonogramy można także pobrać w zakładce „Do ściągnięcia”.

Worki do odpadów segregowanych będą dostarczone przez nową firmę wywozową do 1 stycznia 2014 r. – po 3 komplety na każde gospodarstwo domowe. Przy kolejnych odbiorach odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem wywozu,  firma wywozowa zostawi pusty worek za każdy odebrany zapełniony, w stosunku 1:1 (1 pusty worek za 1 pełny)...

Czytaj dalej